Jordmødre tar ansvar for kvinnehelse - Jordmorforbundet ser til Sverige

Av Jordmorforbundet NSF, 30.04.2019

Som et ledd i Jordmorforbundets ønske om å utnytte jordmødres fulle kompetanse er det helt naturlig for oss å se til Sverige. Barnmorskemottagningen (BMM) Mamma Mia Søder tok imot styret i Jordmorforbundet NSF da vi reise på studiebesøk til Stockholm for å se på den svenske modellen mars -19.

Jordmor Lotta Andreasson Edman ønsket styret i Jordmorforbundet NSF varmt velkommen, fortalte oss om den Svenske modellen og ga oss omvisning i deres hjemmekoselige lokaler.

På BMM Mamma Mia Søder jobber 14 jordmødre, leger, ultralydjordmødre og helsesekretærer. De tilbyr timeavtaler samt drop-in for prevensjon, soi – testing og celleprøver. 

Svangerskapsprogrammet
Svangerskapsprogrammene i Sverige kan være ulik fra landsting til landsting i følge jordmor Lotta, og differensierer noe på førstegangsfødende og flergangsfødende. Stockholms basisprogram for svangerskapsoppfølging kan dere finne her. All svangerskapsoppfølging foregår på BMM foruten kvinner som henvender seg med ”lite liv” eller kvinner med alvorlig svangerskapspatologi. Disse følges opp ved sykehusene som i Norge.  BMM og sykehusene har et elektronisk journalsystem som samhandler med hverandre, slik at behandlende gynekologer og jordmødre kan se kvinnens journal begge steder.

På en 100 % stilling har hver jordmor ca. 16 nygravide hver mnd, det gir hver jordmor ansvar for ca 190 gravide i året. Ved siden av dette tilbys gravide svangerskaps kurs, kurs for enslige og kurs for regnbuepersoner. Hjemmebesøk tilbys ikke fra BMM Søder, og der ser de til Norge.

En annen interessant opplysning vi tok med oss hjem, er at landstinget i Sverige har avtale med hjelpemiddelsentralen som deler ut blodsukkerapparat til alle kvinner som behøver det, og dermed trengs ingen resept på blodsukkerutstyr ved påvist svangerskapsdiabetes slik som i Norge.

Ultralyd i svangerskapet

På BMM jobber det ultralydjordmødre, og gravide i Sverige behøver dermed ikke henvises til sykehuset for å få utført ultralyd av kompetent personell. Alle kvinner over 35 år tilbys KUB (kombinert ultralyd og blodprøve) i Sverige, men i praksis tilbys alle kvinner uansett alder KUB dersom de ønsker dette forteller Lotta. 

Prevensjon og celleprøver
Jordmødre i Sverige har ansvaret for friske kvinner i reproduktiv alder når det kommer til prevensjon og celleprøvetakning. Svenske jordmødre har på lik linje med norske jordmødre rekvisisjonsrett på alle typer prevensjon, men i Sverige er forskrivningsretten knyttet til debut av menstruasjon, ikke en gitt aldersgrense slik som i Norge (16 år). Retten gjelder opp til kvinnene er 50 år. Hvis kvinner over 45 år vil ha kombinasjons-p-piller anbefales det at lege skriver ut dette, men spiraler og gestagenpreparater har ingen slik aldersgrense. Unge kvinner i Sverige har bidragsordninger på prevensjon omtrent lik som i Norge. 

Jordmødrene administrerer innsetting og uttak av p-stav og spiraler, og i tillegg har de ansvaret for celleprøvetakning av kvinner. På Mamma Mia Søder tilbys celleprøvetagning som drop-in en dag i uka, i tillegg til timeavtaler. 

Sveriges livmorhalsprogram er organisert slik at laboratoriene underretter kvinnene selv per post om når det er tid for celleprøvetakning. Kvinnene tar da med seg brevet til BMM og får tatt celleprøven, resten av oppfølgningen/ henvisningen ved abnormale celleprøver skjer via lab, således fritas jordmødre og leger for oppfølgningen av prøvesvar. 

Utvidet forskrivningsrett – også på antibiotika
I Sverige går kvinner til jordmor ved smerter/ ubehag fra underlivet og/ eller ved mistanke om seksuelt overførbare sykdommer. Jordmødre har i tillegg til forskrivningsrett på prevensjon, også rett til å skrive ut på antibiotika (Doxycyklin), som er førstevalget ved behandling av Klamydia i Sverige, således spares kvinnene en ekstra tur til lege for å få resept. 

Jordmødre i Norge foran på hjemmebesøk
Jordmor Lotta forteller at jordmødrene på Mamma Mia Søder ikke utfører hjemmebesøk etter fødsel, og at det ikke er et etablert tilbud i hele Sverige på nåværende tidspunkt. Men det finnes noen landsting som har begynt med hjemmebesøk av jordmor etter fødsel, og på Södersjukhuset i Stockholm finnes det nå et team som reiser hjem til de som har hatt tidlig hjemreise (6t. pp) etter fødsel. Lotta forteller at hun absolutt ser verdien av hjemmebesøk av jordmor etter fødsel, og bekrefter at det også i Sverige er et gap mellom utskrivelse av sykehus og oppfølging av barselkvinnen og det nyfødte barnet før barnavårdsentralen (tilsvarende helsestasjon/ helsesykepleier) tar over ansvaret for barnet og den nye familien.


Regnbuefamilien
Mamma Mia Søder har spesialisert seg på regnbuefamilier, og 10 % av de som bruker BMM Søder er regnbuepersoner. Å være en regnbueperson er en person som ikke føler tilhørighet til det stereotypiske kjønnsrollemønsteret, og i stedet identifiserer seg som en lhbt-person (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner). På BMM MammaMia Søder tilbys regnbuepersoner rådgivning før svangerskap, og det arrangeres egne kurs for den gravide regnubuefamilien. Du kan lese mer her: https://www.mamamia.se/mottagning/mama-mia-soder-gotgatan/hbtq/ eller her: Regnbuefamilien

#JordmorKan - Erfaringer å ta med seg videre

Det er med glede vi nå ser at jordmødre rundt om i hele Norge utvider sin kommunale praksis og tar i større grad ansvar for LARC og celleprøvetakning i tillegg til svangerskapsoppfølging. Styret i Jordmorforbundet mener dette er veien å gå for å kunne tilby kvinner i alle aldre, uavhengig av hvor man bor, et lavterskeltilbud for prevensjon og celleprøvetaking. Vi har sagt det før, og vi sier det igjen; #JordmorKanKvinnehelse. Det har vært en satsning på helsestasjonene og vi har sørget for øremerkede midler til jordmortjenesten, og Jordmorforbundet NSF vil presse på for at disse bevilgningene fortsetter. Vi ønsker også å kjempe videre for norske jordmødres rettigheter til å henvise til avtalespesialister/ gynekologer ved unormale celleprøver, skrive sykemelding, samt jordmødres rett til å skrive ut prevensjon til fertile kvinner i alle aldre.