Presentasjon av NSF Finnmarks landsmøtedelegasjon!

Av NSF

Den 28. mars valgte fylkesmøtet hvilke 5 medlemmer som skal utgjøre NSF Finnmarks delegasjon til landsmøtet 2019. Vi gratulerer de valgte delegatene, og ønsker lykke til med det viktige arbeidet!

Valgte delegater

Kristina E. Nytun, Finnmarkssykehuset HF, Klinikk prehospitale tjenester

Stig R. Mathisen, Måsøy kommune

Evy C. Adamsen, Finnmarkssykehuset HF

Christina M. Korslund, Porsanger kommune

Sissel Andreassen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

 

Valgte varadelegater

1. vara: Aud Mariana Bergman, Finnmarkssykehuset HF, Klinikk Kirkenes

2. vara: Elisabeth Suhr Simonsen, Alta kommune

3. vara: Dag Erland Teigen, Finnmarkssykehuset, Klinikk psykisk helsevern og rus

4. vara: Leila Catherin Olaussen, Gamvik kommune

5. vara: Tone Dervo, Alta kommune

 

1. vara har fast møterepresentasjon og skal følge delegasjonen til landsmøtet.

 

NSFs landsmøte arrangeres 4.-8. november.