Presentasjon av NSF Finnmarks landsmøtedelegasjon!

Av NSF

Den 28. mars valgte fylkesmøtet hvilke 5 medlemmer som skal utgjøre NSF Finnmarks delegasjon til landsmøtet 2019. Vi gratulerer de valgte delegatene, og ønsker lykke til med det viktige arbeidet!

Valgte delegater

  • Kristina E. Nytun, Finnmarkssykehuset HF, Klinikk prehospitale tjenester
  • Stig R. Mathisen, Måsøy kommune
  • Evy C. Adamsen, Finnmarkssykehuset HF
  • Christina M. Korslund, Porsanger kommune
  • Sissel Andreassen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Valgte varadelegater

  • 1. vara: Aud Mariana Bergman, Finnmarkssykehuset HF, Klinikk Kirkenes
  • 2. vara: Elisabeth Suhr Simonsen, Alta kommune
  • 3. vara: Dag Erland Teigen, Finnmarkssykehuset, Klinikk psykisk helsevern og rus
  • 4. vara: Leila Catherin Olaussen, Gamvik kommune
  • 5. vara: Tone Dervo, Alta kommune

1. vara har fast møterepresentasjon og skal følge delegasjonen til landsmøtet.

 

NSFs landsmøte arrangeres 4.-8. november.