Sykepleierkonferanse om psykisk helse og rus

Av Kristine Børsum Stenstad, 30.04.2019

Mennesker med alvorlig psykisk helsesvikt og rusproblemer lever opptil tyve år kortere enn andre. Sykepleiernes unike kompetanse er tema for konferansen 13.-14. juni. Meld deg på!

Pasienter, pårørende og brukere stiller større krav til helsetjenesten enn før. De vil ha økt medbestemmelse og tilgang til helseinformasjon.

Årets konferanse har til hensikt å synliggjøre hvordan sykepleiernes kompetanse gir pasienter, brukere og deres familie gode helsetjenester. Sykepleiere, med sin kunnskap om menneskets grunnleggende behov og somatisk og psykiske helsekompetanse, bidrar aktivt til å imøtekomme de særskilte behovene for sykepleie.

Trenger sammensatte hjelpetiltak

Mennesker med psykisk helsesvikt og rusproblemer har ofte sammensatte problemer som krever sammensatte hjelpetiltak. Det er derfor viktig å tydeliggjøre hvilket unikt bidrag sykepleiere har i et tverrfaglig arbeidsfelt. Hensikten med konferansen er å vise hvordan sykepleiere kan være en viktig del av løsningen for fremtidens helsetjeneste. Et bredt spekter av foredragsholdere er invitert for å dele sin kunnskap og erfaring; brukere, pårørende, politikere, forskere og sykepleiere i tjenestene.

Konferansen åpnes ved forbundsleder Eli Gunhild By. Deretter vil helseminister Bent Høie innlede under tittelen «Bedre helse – bedre liv. Sykepleiere en del av svaret!». Marit Myklebust følger opp med temaet «Sykepleiernes kompetanse – hvorfor er den så viktig?». Flere spennende innlegg som setter fokus på ulike perspektiver innen fagfeltene psykisk helse og rus følger, hvor blant annet Leo Ajkic vil fortelle sin historie gjennom å gi et skråblikk på integrering.

Meld deg på

Programmet inneholder perspektiver på fremtidens helsetjenester, utdanning, tjenesteutvikling, fag og forskning.  Aktuelle temaer som belyses gjennom plenum- og parallellsesjoner er pakkeforløp, tvang, e-helse, fysisk og psykisk helse, rus og pårørende- og brukermedvirkning med mer.

Konferansen arrangeres av NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (SPoR), Sentralt fagforum og fag- og helsepolitisk avdeling i NSF. Den er åpen for alle interesserte. Stedet er Thon hotel Storo, i Oslo. 

Les hele programmet og meld deg på her.