Feiring av den internasjonale sykepleierdagen i Numedal

Av Trude Hansen, 30.04.2019

Mandag 29. april feiret NSF Buskerud den internasjonale sykepleierdagen for medlemmer i Numedal og Kongsberg. Det var 30 medlemmer som møtte opp.

Markeringen ble holdt på Lampeland hotell. Tilstede var medlemmer fra kommunene i Numedal samt en del fra Kongsberg kommune.

Medlemmer fra Kongsberg og Numedal
 
 

Fylkesleder Linda Lavik ønsket velkommen og informerte om saker NSF jobber med nå, før Marianne Thorrud, jurist ved pasient- og brukerombudet holdt innlegg om samtykkekompetanse og tvang.

Marianne Thorrud

Dette er ett tema som engasjerer, og det var god dialog mellom foreleser og de som var tilstede.

Kjersti Westerlund og Hanne Tindberg fra Buskeruds lokale faggruppe for NSFs gruppe av sykepleieledere var tilstede for å informere om denne faggruppen.

Hanne Tandberg og Kjersti Westerlund fra NSFs landsgruppe av sykepleieledere

 

Det ble en hyggelig kveld med god mat og godt faglig innhold.