Ønsker du å påvirke tariffoppgjøret 2020?

Av NSF OUS, 02.05.2019

Da anbefaler vi deg å stille som delegat til tariffkonferansen 24.-25. september 2019 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Det skal velges 66 delegater fra Oslo universitetssykehus HF til tariffkonferansen som vil være rådgivende i forhold til NSFs prioriteringer i hovedtariffoppgjøret 2020.

Alle NSF- medlemmer ved Oslo universitetssykehus HF kan stille til valg.

Ønsker du å være delegat må du innen 7. juni 2019 sende en e-post til NSF OUS v/ Mette Neergård, mneergar@ous-hf.no

Valg av delegater skjer på medlemsmøte som holdes tirsdag 11.juni kl. 16.00-16.30 på Ullevål, Søsterhjemmet 3.etg.