Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 18

Av Line Orlund, 03.05.2019

En uke preget av lønnsoppgjøret i flere av de store områdene er forbi. Med brudd i KS (alle andre kommuner enn Oslo) til tross for en rekordgodt tilbud til sykepleirne, setter Unio på en stor prøve.

Enighet i Oslo kommune - brudd i KS og Staten
Som mange av dere allerede er klar over, har Oslo et særlig ansvar for forhandlingene i Oslo kommune. Dette innebærer at jeg som fylkesleder i Oslo, sitter som nestleder i forhandlingsutvalget til Unio Oslo kommune. Som KS og Statlig område, hadde også vi forhandlingsfrist for årets lønnsoppgjør natt til 1. mai.

Som mange av dere sikkert har lest, ble det brudd både i forhandlingene i statlig sektor og i KS (som organiserer alle andre kommuner enn Oslo). I Oslo kom vi imidlertid til enighet og vi skal dermed ikke til mekling som de andre i slutten av mai. At det ble brudd i KS er noe dere kommer til å høre mye om fremover. Selv om dette ikke angår sykepleierne i Oslo kommune, mener jeg dere alle bør kjenne til denne saken. Ved å lese pressemeldingen fra KS og pressemeldingen fra Unio, får dere en god oversikt. Når det nærmer seg meklingsdatoer for KS og staten i slultten av mai, må dere alle hjelpe til med å informere medlemmer og andre i Oslo, om at de ansatte i Oslo kommune ikke er en del av KS når det gjelder lønnsoppgjør og at det derfor ikke er fare for streik hos oss.

 

Landsmøte 2019
I dag er det frist for å levere saker til landsmøtet som NSF skal ha i november. Oslo har fremmet syv saker, to av disse er innsendt fra medlemmer, mens de øvrige fem har det vært jobbet med i lang tid i fylkesstyret. Vi foreslår litt ulik behandling av de syv sakene, noen ønsker vi inkludert i saker vi vet det jobbes med sentralt i NSF og en sak vurderer vi å fremme som en politisk uttalelse. Her er de syv sakene:

 

 

  1. Faggruppenes tilknytning til NSF
  2. Forsterket ledersatsing
  3. Økonomisk støtte til trommekorpsene.
  4. Endring av lengden på valgperioden for hovedtillitsvalgte/foretakstillitgsvalgte"
  5. "Et grønnere NSF, miljø og helse
  6. Reservasjonsrett (foreslår endre til politisk uttalelse)
  7. Forslag til endring i vedtektenes §4 om valg

 

1. mai
NSF Oslo hadde fire tillitsvalgte "flyfaste" i USA som en konsekvens av streiken i SAS. De fire hadde deltatt på en stor fagkonferanse i USA og skulle vært hjemme søndag 28. april. Jeg er glad de fire kom hjem til Oslo i går, fire dager forsinket.

 En av de fire som ikke kom seg hjem fra USA, var nestleder i Oslo, Bård Eirik Ruud. Han skulle etter planen hatt overordnet ansvar for 1. maifrokosten og også holdt NSF Oslo sin 1. maitale. Når han nå ble forhindret fra å delta er jeg glad for at andre i fylket trer frem og tar ansvar. Takk til alle i fylkesstyret og på kontoret som sørget for en knallbra forkost. 1. mai-frokosten ble som vanlig en stor suksess. Også i toget gjorde vi god firgur ned hovedparouen  "Heltid nå"