Videreutdanning i øyesykepleie

Av Mona Benedicte Nordvik, 06.05.2019

Universitetet i Sørøst-Norge har igjen oppstart av videreutdanning i øyesykepleie våren 2020.

Søknadsfristen er 1.desember.
Mer informasjon finner du her:

https://www.usn.no/studier/finn-studier/optometri/videreutdanning-i-oyesykepleie/