Videreutdanning i øyesykepleie

Av Mona Benedicte Nordvik, 06.05.2019

Universitetet i Sørøst-Norge starter igjen videreutdanning i øyesykepleie fra høsten 2019.
Søknadsfristen er 1.juni, mer informasjon finner du her:

https://www.usn.no/studier/finn-studier/optometri/videreutdanning-i-oyesykepleie/