– En varslet krise, politikerne må våkne nå

Av NSF, 09.05.2019

SSB har i dag lagt fram nye tall for mangelen på sykepleiere etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I 2035 vil Norge mangle 28.000 sykepleiere. Samtidig legger NAV fram ferske tall som viser at det i dag mangler 5.600 sykepleiere. 

– Dette er en varslet krise. Dette er alvorlig for pasientene. Nå må politikerne våkne og ta grep, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

Det er første gang siden 2012 at SSB oppdaterer sine framskrivinger på behovet for sykepleiere i framtida. Eli Gunhild By er helt klar på at hovedfokuset ikke må ligge på å utdanne flere, men på vilkårene til de sykepleierne som faktisk utdannes.

– Vi trenger ikke først og fremst flere studieplasser. Mange faller fra under sykepleierstudiet, og av de som fullfører så slutter en av fem sykepleiere i yrket i løpet av de første ti årene. Det er bekymringsfullt.

– Halvparten av de sykepleierstillingene som lyses ut i norske kommuner og sykehus er deltid. Arbeidsvilkårene er så tøffe mange steder at gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere i dag er 57 år, og sykefraværet er høyt. På grunn av at lønns- og arbeidsvilkårene ikke er konkurransedyktige velger også mange sykepleiere å jobbe i andre sektorer.

 – Populært sagt kan du si at vi utdanner to sykepleiere og sitter igjen med en. Det er politikernes ansvar. Det er alvorlig for pasientene og dårlig samfunnsøkonomi at vi ikke tar bedre vare på sykepleierne vi utdanner.

Med for få sykepleiere øker presset på de som er igjen og det er en ytterligere fare for pasientsikkerheten. Det er stor sykepleiermangel i hele landet allerede. For meg virker det dessverre som helseministeren og politikerne ikke har noen strategi for hvordan dette skal løses, sier Eli Gunhild By.

NSF har klare råd gjennom sykepleierløftet til hva som må på plass. Over 100.000 har nå underskrevet kravet om et sykepleierløft. I morgen overleveres underskriftene til Stortingets helse- og omsorgskomite.

Her er punktene som ifølge By og NSF må på plass for å løse den varslede krisen:

• En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid.

• Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kroner.

• En pasientfokusert bemanningsnorm.

• En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning.

• Full lønn for sykepleiere under spesialisering.

• Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten.

• Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav av syv ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgtjenester i Norge.

Her kan du lese SSBs rapport.

Her kan du lese de oppdaterte NAV-tallene.