Fagutviklingsmidler 2019

Av Vigdis Haugan, 09.05.2019

Det er nå mulig å søke på midler til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi.

Søknad sendes styret i NSF-VGO innen 21.06.

 

Se vedlegg for nærmere informasjon og mal for søknad.