105.000 personer krever sykepleierløft

Av NSF, 10.05.2019

Fredag overleverte forbundlseder Eli Gunhild By underskrifter fra 105.000 personer på at Norge trenger et sykepleierløft. Underskriftene ble gitt til stortingspolitikerne Geir Jørgen Bekkevold og Tore Hagebakken - begge i helse- og omsorgskomiteen.

– Vi er glade for at vi har folket i ryggen på dette kravet, sa forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund, da hun overleverte hefet med de 105.000 underskriftene i til de to stortingpolitkerne Tore Hagebakken (Ap), leder av Helse- og omsorgskomiteen, og Geir Jørgen Bekkevold (KrF), som er medlem i komiteen.

Eli Gunhild By forteller Geir Jørgen Bekkevold (KrF) hvorfor det er viktig med et sykepleierløft. Tore Hagebakken (Ap) t.h.

 

Sykepleierløftet handler først og fremt om pasientene. Mangel på sykepleiere i Norge fører til alvorlige avvik. Et sykepleierløftg vil være det viktigste grepet for å rekruttere og å beholde sykepleierne i helsevesenet - og for å løse sykepleiermangelen.

Ferske tall fra SBB viser at vi mangler 5.600 sykepleiere i dag og at vi vil mangle 28.000 om bare 15 år.

Halvparten av de sykepleierstillingene som lyses ut i norske kommuner og sykehus er deltid. Arbeidsvilkårene er så tøffe mange steder at gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere i dag er 57 år, og sykefraværet er høyt. På grunn av at lønns- og arbeidsvilkårene ikke er konkurransedyktige velger også mange sykepleiere å jobbe i andre sektorer.

Underskriftene ble levert helsepolitikerne utenfor Stortinget.

 

– Løsningen er høyere lønn, flere heltidsstillinger og arbeidsvilkår som gjør det mulig for sykepleiere å stå i jobben til de blir pensjonister, sier Eli Gunhild By.