Perspektiver på sykepleierkompetanse - Utdanning og forskning

Av Anne Øverlie, 10.05.2019

Praksisfeltet opplever ansvarsoversvømmelse og utdanningen utfordres på fagets identitet. Hvor er vi på vei? Hva kan forskningen bidra med?

Påmelding 15. august 2019

 

Programmet er i samarbeid med Sykepleieforskerne i NSF (NSFS). Det skjer forskning både nasjonalt og internasjonalt på sykepleierkompetanse. Dette gjenspeiles i programmet hvor vi har invitert internasjonale kapasiteter til å foredra om sykepleieres usynlige arbeid og om hvilken rolle sykepleiere med klinisk master bør ha i helsetjenesten. NSFs fagpolitiske avdeling vil blant annet bidra i tillegg til fagpersoner fra utdanningene. Det blir også mulighet til å diskutere forskningsprosjekter i en workshop.

Meld deg på - her er spennende og interessante foredrag og en møteplass for å diskutere fremtidige kompetansekrav

Logg deg på med NSFmedlemsnummer for riktig kursavgift

 

 

 

Mandag 16. september

08.30-09.00     Registrering og noe å bite i.

09.00-09.15     Velkommen

09.15-09.45     Hvordan markedsføre sykepleie i en tid med ansvarsoversvømmelse? v/førsteamanuensis Ann-Chatrin Leonardsen, Høgskolen i Østfold

09.45-10.30     Key note speaker; An overview of the invisible work of nurses study and its main findings v/professor Davina Allen, University of Cardiff, UK/professor II, NTNU

10.30-11.00     Kaffepause og utstillerbesøk

11.00-11.45     Sykepleierrollens mangfoldighet: Hvilke roller bør sykepleiere med klinisk master ha i helsetjenesten? v/rektor Lisbeth Fagerström, Universitetet i Åbo, Finland/professor II, USN

11.45-12.15     Enhetlig sykepleierutdanning fortsatt etter RETHOS I og RETHOS II? v/Ass.fagsjef Jarle Grumstad, Fag- og helsepolitisk avdeling, NSF

12.15-13.00     Posterpresentasjon

13.00-14.00     Lunsj

14.00-14.30     Klinisk vurdering, beslutning og dokumentasjon– en (gammel og ny?) sykepleierkompetanse v/førsteamanuensis Lene Blekken, NTNU    

14.30-15.15     Hvorfor er studentene på OUS mer fornøyde med praksisstudiene? Hvordan har spesialisthelsetjenesten svart på ansettelse av den koordinerende praksisveilederen? v/spl. Elisabeth Ethel Blasko, Koordinerende Praksisveileder, OUS Rikshospitalet og seksjonsleder Anja Høgrann Godager.

                         KPV – læring i kliniske studier – hvordan kan det gjennomføres? v/spl./spesialrådgiver Karin Kvande Anda, NSF

15.15-15.45     Kaffepause, posterbesøk og utstillere

15.45-16.15     Hva erfares som grunnleggende ferdigheter i sykepleie i dag? Hvordan lære grunnleggende ferdigheter? v/høgskolelektor Anne-Grethe Gregersen, SYKOMP, Høgskolen Østfold

 

16.30-18.30     Generalforsamling. Valg av styre, aktuelle saker. Egen innkalling sendes til medlemmer.      

 

19.30               Middag i restauranten

 

Tirsdag 17. september

08.30-09.00     God morgen!

                         Gjør et dypdykk i posterpresentasjonene; vurdér og avgi din stemme!

09.00-10.00     Parallellsesjoner        

 

Parallell 1

A methodological presentation on the challenges and opportunities of seeing thing differently v/professor Davina Allen

Parallell 2

Tverrprofesjonelle veilederteam i praksisstudier i kommunehelsetjenesten – en feltstudie v/førstelektor Bjørg Aglen, NTNU

Hvordan utvikle sykepleierkompetanse under veiledning i praksisstudier? v/førsteamanuensis Kristin Laugaland, UiS

10.00-10.30     Kaffepause og utstillerbesøk. Innlevering av Quiz

10.30-ca.12.30              Parallelle workshop:

 

Parallell 1 Workshop

Methodology med professor Davina Allen

Metodisk workshop på kryss og tvers av tema, workshoppen er på engelsk.

Parallell 2 Workshop

Veiledning i praksis ved førstelektor Bjørg Aglen og førsteamanuensis Kristin Laugaland 

12.45-13.00     Posterpremiering  og vinnere av Quiz

13.00-13.15     Avslutning       

13.15                Lunsj, «grab and go»

13.30                Omvisning i Operaen, påmelding ved registrering

 

 

Vil du presentere poster? Mal for abstrakt og poster ligger ved dette programmet. Abstrakt vil bli fagfellevurdert. Frist for abstrakt: 15. juni, sendes til tone.k.oddvang@nord.no

 

Forbehold om endringer i programmet.

Det søkes om merittering av konferansen.

 

Praktiske opplysninger:

Thon Hotel Opera ligger i kort (5 min.) gangavstand fra Oslo Sentralstasjon.

Rom er reservert fra mandag til tirsdag. Overnatting på hotellet fra søndag til mandag skjer ved kontakt og bestilling direkte til hotellet.

Dagpakke (inkl. lunsj og pausemat): kr. 500.- pr. dag

Konferansepris for NSF FUFF-medlem: kr. 2000.- Prisen dekker overnatting, to lunsj, pausemat og konferansemiddag. Konferansestøtte kan søkes hos NSF.

Konferansepris for ikke-medlemmer: kr. 3800.-

Påmelding gjøres her: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4463002/10519

 

Ny påmeldingsfrist: 15. august. Bindende påmelding