Organdonasjon

Av Ragnhild Kristiansen, 10.05.2019

Faggdager om organdonasjon.

Velkommen til fagdager om organdonasjon (NOROD trinn 1) og transplantasjon 9. og 10. september.

-          for helsepersonell og andre som er interesserte i temaet.

 

Fint om dette kan videresendes til de ved din avdeling/sykehus som kan ha nytte og interesse av kurset J

 

Program og påmelding via www.norod.no

Kurset er gratis, enkel servering.

Sted: OUS Radiumhospitalet, Oslo.

Arrangør: Avdeling for organdonasjon og transplantasjonskoordinatorene OUS/Norsk Ressursgruppe for Organdonasjon (NOROD)

 

Kursgodkjenning:

Legeforeningen, for leger i spesialisering innen anestesi, generell kirurgi, nevrologi og indremedisin med 6 timer for dag 1 om organdonasjon.

Norsk Sykepleierforbund, for utdanning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 12 timer for begge dager.

Det vil bli søkt om kursgodkjenning fra Norsk Fysioterapeutforbund og Bioingeniørfaglig institutt for begge dager. 

 

På vegne av arrangørene

Vennlig hilsen

Lise Toubro Bratberg, donoransvarlig sykepleier

Avdeling for organdonasjon, Akuttklinikken

Oslo universitetssykehus

donavd@ous-hf.no

Tlf. kontor: (230) 26478, Mob: 90881834 (dagtid)

IKKE SENSITIVT INNHOLD