Sykepleierkrisen – et resultat av villet politikk?

Av Nina Horpestad, 12.05.2019

Ferske tall fra både SSB og NAV bekrefter det Norsk Sykepleierforbund (NSF) har gitt beskjed om gjennom flere år. I like mange år har vi kommet med forslag på tiltak som kan redusere sykepleiermangelen. Og i like mange år har vi hørt at våre forslag har vært for kostnadskrevende eller at spørsmål om bl.a lønn må overlates til partene.

Bare i Rogaland mangler vi i dag over 300 sykepleiere og spesialsykepleiere. Det gir et mangfold av muligheter for sykepleiere som er på jakt etter jobb, samtidig som det er en grunn til at stillingene står ledige. Vi vet at en av fem sykepleiere slutter i yrket i løpet av de første 10 årene.  Det kan det være flere grunner til. For 28 år gamle Ine Vistung Sværi var større forutsigbarhet og mer fritid avgjørende for at hun forlot sykepleieryrket og ble konduktør. At hun også fikk 150 000 mer i lønn som konduktør enn sykepleier gjorde ikke valget vanskeligere. (aftenbladet.no 9.mai).

Politikerne vet hvorfor
Politikk handler om prioriteringer. Om å bruke penger på noe fremfor noe annet. Politikere vet veldig godt hvorfor sykepleiere slutter å jobbe som sykepleiere.  Det har NSF fortalt dem i årevis. Det handler om en arbeidshverdag preget av manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser. Denne mangelen gir en ond sirkel: De som er igjen blir utslitte og utsatte for stadig mer kreative og krevende arbeidstidsordninger som kan inkluderer hyppigere helgearbeid – noe som medfører at de slutter eller velger å gå ned i stilling for å bevare helsen og familien. Det er heller ikke ressurser til å ivareta studenter i praksis på en slik måte at de blir fristet til å søke jobb der etter endt utdanning. 

Hadde enda lønnen stått i forhold til ansvaret, kompetansen og belastningene -  og vært på nivå med en togkonduktør -  så hadde det kanskje hjulpet noe…

Ansvarlige politikere har nå tilsynelatende tatt inn over seg hvordan manglende tiltak hva gjelder bemanning, arbeidstid, lønn og stillingsstørrelser går ut over rekrutteringen til yrket. Helseministeren er – som NSF- bekymret for hvordan sykepleiermangelen påvirker pasientsikkerheten.

Selv er jeg mest bekymret for kommunene. Dette skyldes også kartlegginger som viser at vi har mangelfull forskningsbasert kunnskap om effekten av tiltak man gjør i kommunene, noe som må få blålysene til å blinke kraftig hos de som er ansvarlig for en faglig forsvarlig kommunehelsetjeneste.

Handler om vilje
Alle ønsker en god og trygg helsetjeneste. Den viktigste forutsetningen og den viktigste ressursen er kompetent personal.  Ønsker vi å beholde sykepleierne vi har -  og få tilbake de hundrevis av sykepleierne i fylket som i dag arbeider i andre yrker – vet vi hva som skal til.  Høyere grunnbemanning, hele stillinger, gode arbeidstidsordninger og en konkurransedyktig lønn.

Det handler om å prioritere. Det handler om politikk. Det handler om å ville.

Nina Horpestad, fylkesleder