Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 19

Av Line Orlund, 11.05.2019

Denne uken er det en forholdsvis lang fredagshilsen, så se på overskriften og les det som passer for dere. Jeg ønsker dere alle en flott helg.

I Oslo har vi over 500 tillitsvalgte som etter beste evne bistår medlemmer og jobber for en bedre helsetjeneste. Disse tillitsvalgte går alle gjennom en omfattende tillitsvalgtopplæring. For første gang inviterer NSF Oslo alle tillitsvalgte til en to-dagers oppdateringskonferanse der tema gjennomgående er dialog og kommunikasjon. Konferansen arrangeres 13.-14. Juni og påmeldingsfristen er onsdag 15. juni. Jeg oppfordrer alle dere som leser dette til å spørre om «din» tillitsvalgte har meldt seg på.

En annen del av tillitsvalgtopplæringen er en temadag, «videreutvikling av tillitsvalgtrollen». Denne dagen diskuterer vi hvordan tillitsvalgte kan håndtere ulike situasjoner som oppstår på en arbeidsplass. Vi snakker også om ulike aktuelle tema og jeg forklarer og informerer om hvordan og hvorfor vi jobber med ulike saker. På konferansen i mai diskuterte vi bl.a.følgende:

  • Språkkompetanse i møte med pasienter
  • Studenter
  • Veilederes rammebetingelser
  • Forebygging
  • RETHOS
  • Ekstrapoeng til menn i spl.utdanningen

Jordmorkonferanse 6. maiI anledning den internasjonale jordmordagen 5. mai, arrangerte NSF Oslo, NSF OUS og jordmorforbundet i Oslo og Akershus en temakonferanse.

"Jeg ønsker meg en åpen "drop-in" tjeneste med god kapasitet for kvinner som har problemer etter fødselen, sa Ingvild Nordhagen som er fagjordmor på føde/gyn-mottaket på OUS. Hun var den første av flere dyktige innledere. Jeg var der halve dagen og lærte mye. Dette er en glødende engasjert gjeng som både var der for å lære og lære bort. Godt vi har dere!

 

 

OBS! alle sykepleiere som driver med bl.a. Botox-behandling
I Oslo vet jeg at vi har mange sykepleiere som jobber med ulike former for butox-behandling. Nylig har en sykepleier fått en advarsel fra Helsetilsynt for å ha utført butox-behandling uten at lege var tilstede. Dette er en praksis jeg, basert på samtaler jeg har hatt med sykepleiere i Oslo, er bekymret for er forholdsvis vanlig. Jeg oppfordrer dere til å lese denne artikkelen. Dersom det er vanlig praksis må dere umiddelbart ta grep for å endre praksisen så dere ikke risikerer strengere reaksjoner enn denne sykepleieren har fått. 

 

Heltidsutvalget i Oslo kommune
I forbindelse med tariffoppgjøret i Oslo kommune i 2018, ble det nedsatt et utvalg som skulle bidra til økt heltid blant ansatte i Oslo. Prosjektet der jeg sitter i styringsgruppen har nå et fokus på helse og barnehage. For sykepleierne I Oslo kommune er det svært lite ufrivillig deltid. Jeg har levert et notat der jeg problematiserer det at enkelte velger deltid fordi de ikke orker å jobbe heltid. Det er dessverre ingenting som tyder på at dette vil bli et tema i diskusjonene i styringsgruppen, jeg har nå uansett levert et skriv der jeg problematiserer dette. Et viktig virkemiddel for å redusere ufrivillig deltid vil være å etablere en form for bemanningspool (aner ikke om det blir hetende det).

For meg er det nå klart at selv om Oslo kommune desperat trenger en bemanningspool med sykepleiere, så vil en slik pool måtte rekruttere nye medarbeidere inn og følgelig ikke være en del av dette prosjektet (som handler om å få flere til å jobbe heltid). Jeg innser derfor at jeg må starte arbeidet med å få på plass en bemanningspool for sykepleiere uavhengig av dette prosjektet. Jeg er usikker på om det er holdbart for politisk ledelse i Oslo å IKKE etablere en bemannningspol for å bøte på alle de ledige vaktene for sykepleiere, men jeg er klar på at en slik pool løser et kvalitetsproblem i tjenesten, men den vil i liten grad bidra til økt andel heltid.

 

Prosjekt for ekstraordinære medlemmer over i "praktisk fase".
I lang tid har NSF Oslo holdt på med et prosjekt som retter seg mot ekstraordinære medlemmer, altså medlemmer som er i prosess med å skaffe seg norsk autorisasjon. Dette er medlemmer som har sin utdannelse fra land utenfor EØS. Når disse søker autorisasjonskontoret om autorisasjon, får de aller, aller fleste avslag. I avslagsbrevet fremkommer det hva den enkelte må gjennomføre av praksis og teoriundervisning for å kunne få autorisasjonen. Denne uken ble det klart at Oslo kommune har bestemt seg for å tilby ytterligere 14 helsefagarbeidere full lønn mens de gjennomfører et spesialtilpasset undervisningsopplegg for å bli autoriserte sykepleiere. Se innslag på Østlandssengingen. Dette er et bra tiltak og jeg har blitt kontaktet av flere andre arbeidsgivere som vurderer å gjøre det samme.

 

Møte med Anders Frafjord, adm. dir på Diakonhjemmet 
Som fylkesleder er det viktig at jeg har kontakt med ulike arbeidsgivere. Denne uken hadde jeg et hyggelig uformelt møte med administrerende direktør på Diakonhjemmet Sykehus, Anders Mohn Frafjord. Vi diskuterte små og store utfordringer ved sykehuset. Omstillingen som pågår ved sykehuset var et naturlig tema og vi snakket også om fremtidsplaner og hvordan de nye planene i Oslo universitetssykehus påvirker Diakonhjemmet. 

Hovedtillitsvalgt Inga Harsem var også tilstede.