LUBs forskningsfond, søknadsfrist 1.juni 2019

Av Helene Normann Furnes, 13.05.2019

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) stiller gjennom sitt forskningsfond midler til rådighet for forskning på uventede dødsfall i perinatalperioden og i spedbarns- og småbarnsalder, samt sorg og sorgbearbeidelse.

For mer informasjon og søkndasskjema https://www.lub.no/forskning/lubs-forskningsfond/