Fagutviklingsmidler

Av Tanja Yvonne Alme, 13.05.2019

 Du kan nå søke om fagutviklingsmidler. Se vedlegg for mer informasjon.

Vedlagt utlysning av fagutviklingsmidler 2019. Vedlagte prosjektmal (søknadsskjema) må brukes.

 

 

Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak. Under forutsetning av Forbundsstyrets godkjenning gis det en ramme tilsvarende NOK 1 million.

Søknadsfrist  er 21.juni.

Søknaden sendes til hovedstyre FKS ved leder Mona Grytten :mona.grytten@gmail.com

Søknadene blir videresendt til NSF. 

AU vil behandle og tildele tidlig høst.