NSFs Sykepleierkonferanse innen psykisk helse og rus avholdes det posterpresentasjon med flotte pengepremier.

Av Siw Andrea Todal, 13.05.2019

I forbindelse med NSFs Sykepleierkonferanse innen psykisk helse og rus avholdes det posterpresentasjon med flotte pengepremier.

Hei!

I tillegg til det som står under, vil NSF dekke opphold og reise til konferansen for de som plukkes ut til å delta med poster i posterutstillingen

 I forbindelse med NSFs Sykepleierkonferanse innen psykisk helse og rus avholdes det posterpresentasjon med flotte pengepremier.

NSF ønsker postere som viser forskning- og fagutviklingsprosjekter som er gjennomført, igangsatt, eller under planlegging, og som kan knyttes til feltet psykisk helse og rus.

 Formkrav posterpresentasjon:

  • ·       Posterne utformes fortrinnsvis på norsk, skandinavisk eller engelsk.
  • ·       Format: stående (vertikalt), størrelse høyde 135 cm x bredde 95 cm.
  • ·       Teksten bør være lesbar fra 1,5 meters avstand
  • ·       Tekststørrelse 70 i tittel og minimum 25 i teksten forøvrig

En av forfatterne bør være til stede på konferansen for å presentere posteren. Bare medlemmer av NSF kan presentere bidrag, ikke-medlemmer kan delta som samarbeidspartnere/medforfattere.

De beste posterne blir vurdert og premiert av en fagkomité, og prisene vil bli utdelt siste konferansedag. Vi ber derfor alle som har poster på konferansen om å ha en representant tilstede under prisutdelingen.

Har du spørsmål, ta kontakt med Kristine Børsum Stenstad  

Ny frist for innsendelse: 10. mai

 

Abstraktet sendes til: PRK@nsf.no