Fylkesstyret på Stortinget 9. mai.

Av NSF Sør-Trøndelag, 10.05.2019

Torsdag 9. mai møtte fylkesstyrene i NSF Sør- og Nord-Trøndelag stortingspolitikere fra fylket. Sykehusfinansiering, sykepleierutdanning i Trøndelag og arbeidstid/turnusordninger ble diskutert.  

Med noe forfall i siste liten møtte partiene Arbeiderpartiet med representantene Ingvil Kjerkhol og Eva Kristin Hansen og Senterpartiet med Marit Arnstad og Heidi Greni. Diskusjonene ble gode og vi fikk løftet frem flere relevante problemstillinger for sykepleiere.

 

Fylkeslederne sammen med Eva Kristin Hanssen (Ap), Ingvild Kjerkhol (Ap) og Marit Arnstad (Sp).

 

Mye tid gikk med til å overbringe vår bekymring i forbindelse med foreslåtte endringer ved Nord universitet, hvor vi er svært bekymra for foreslåtte strukturendringer som vil gå ut over sykepleierutdanninga i Namsos.

 

Fylkeslederne Sølvi Sæther og Kari Værnes Fiske møtte senere på dagen Venstre till et eget møte med samme agenda.

 

Fylkeslederne sammen med Carl-Erik Grimstad (t.v) og Terje Breivik (t.h.)