Visst kan sykepleiere være ledere

Av NSF, 13.05.2019

For å få svar på om sykepleiere kan være ledere, besøkte Berrum seksjonsleder og sykepleier Ragnhild Heltberg ved Aker sykehus i Oslo.