Faggrupper på stand 9. mai

Av Line Jørgensen, 13.05.2019

8 flotte faggrupper stilte med stand på feiringen av den internasjonale sykepleierdagen 9 mai.

Stor takk til faggruppene som stilte med stand på Union scene for feiring av den internasjonale sykepleierdagen. Alle faggruppene bidro aktivt med gjennomføringen av quiz, som ble delt ut denne kvelden. Det var kreative stands som ble godt besøkt av medlemmene.

Dette var lokalgruppene som var tilstede:

Geriatri og demens
 Sykepleierledere
 Operasjonssykepleiere
 Barnesykepleieforbundet
 Helsesykepleiere

Intensivsykepleiere

Anestesisykepleiere