Årets Sykepleier i 2019 er kåret!

Av Anne Hansen Vartdal, 14.05.2019

Årets Sykepleier i Aust-Agder er kåret. Den verdige vinneren er Elisabeth Kjølsrud, leder av Rådet for sykepleieetikk.

Vi gratulerer Elisabeth så mye med prisen! Vi overrekker prisen på fylkesstyremøte tirsdag 21.mai.

I artikkelen leser dere juryens begrunnelse.

Juryens begrunnelse:

Årets sykepleier graver dypt og favner vidt!

Kandidaten har profilert sykepleiefaget på en tydelig, modig og stolt måte.

Med sin brede bakgrunn som sykepleier, forsker og formidler er hun en verdig vinner av Sykepleieprisen 2019.

 Hun har allsidig akademisk utdanning bl a videreutdanning innen psykiatrisk sykepleie, mediefag og sosiologi. Senere har hun forsket på profesjonsetikk og gjort dype dykk i tema med mastergrad og doktorgrad.

Hun har erfaring fra ledelse og politiske verv. Arenaer hun har brukt til å profilere sykepleiefaget både skriftlig og muntlig.

Kandidaten har vært spaltist i aviser, freelancejournalist, holdt kurs og vært veileder. Kvalitet i eldreomsorgen har stått hennes hjerte nært og dette er et tema hun stadig har kommet tilbake til.

Etikken er en bærende kraft innen sykepleiefaget. Det er særlig på dette område kandidaten har gjort seg bemerket. Først som medlem og senere som leder av Rådet for Sykepleieetikk i Norsk Sykepleierforbund.  En lederrolle hun har hatt siden 2015 og til dags dato.

 I dette viktige vervet har hun fått nytte både av sin akademiske bakgrunn og formidlerkunnskap.  Hun har bl a startet en podcast der hun inviterer gjester til samtale om sykepleieetiske tema.  Podcasten ”Sykepleieprat” belyser tema som ” Godhet og håp i sykepleien”, ”Barmhjertighet”, ”Prioriteringer i sykepleien” og  mange andre.

  Logo og ikon for podkasten "Sykepleieprat"

I forslagsstillers begrunnelse står det blant annet: ”Hun har ved sin brede kunnskap vært en flaggbærer for sykepleiens grunnleggende verdier”

Dette slutter juryen seg til og vi har den glede å meddele at:

Årets sykepleier i Aust Agder er Elisabeth Sveen Kjølsrud.

Juryen er: Eli Jorid Sveipe, Siri Andreassen og Åshild Berg Kaldestad

 

fagkafè 12.nov 2018Elisabeth på fagkafè på Fylkeskonoteret i november.

Elisabeth hadde ikke anledning til å delta på årets fagkonferanse og markering av intenasjonal sykepleierdag i Aust-Agder fordi hun deltok på tilsvarende arrangement i Trøndelag.

Derfor overrekkes prisen på fylkesstyremøte på Fylkeskonoteret 21.mai.