Perspektiver på sykepleierkompetanse - Utdanning og forskning

Av NSF

NSFs faggruppe for Undervisning, Forskning og Fagutvikling arrangerer konferanse 16. - 17. september 2019 ved Thon Hotel Opera, Oslo.

 

Praksisfeltet opplever ansvarsoversvømmelse og utdanningen utfordres på fagets identitet. Hvor er vi på vei? Hva kan forskningen bidra med?

Se vedlegg vedr. program og påmelding.