Årets sykepleier og årets sykepleieleder er kåret.

Av Gry Renate Bergskaug, 16.05.2019

I anledning den internasjonale sykepleierdagen 12 mai, ble prisene til årets sykepleier og årets sykepleieleder delt ut. Vinnere er Marthe Kristin Nereng og Dario Mariani Mardal. En stolt fylkesleder delte ut prisene.

NSF Oslo gratulerer!

 

Årets sykepleier er Marthe Kristin Nereng. Hun er avansert geriatrisk sykepleier ved Lilleborg helsehus.

Juryens begrunnelse:
Marthe Kristin Nereng har et brennende engasjement for pasientene og er en pådriver for fagutvikling. Fra alle avdelinger tar de kontakt med Marthe Kristin når de har pasienter med spesielle utfordringer. Hennes brennende engasjement og høye kompetanse gjør at pasienter unngår sykehusinnleggelse. Flere pasienter utskrives heller til  hjemmet, enn til langtidsplass i institusjon. Hun samarbeider godt med pårørende, personalet, spesialisthelsetjenesten og hjemmetjenesten og bidrar til trygge og gode pasientoverganger. Hun har ansvar for sykepleiefaglig opplæring, og det har vært en tydelig kvalitetsforbedring på dette området etter at Marthe Kristin overtok dette ansvaret. Hun har en inkluderende adferd og nyter stor respekt i alle faggruppe, både på helsehuset og i Sykehjemsetaten.

 

Prisen til årets sykepleieleder går til Dario Mariani Mardal. Han er enhetsleder i bydel Alna, enhet for hjemmetjenester.

Juryens begrunnelse:
Dario har et brennende engasjement for sykepleiefaget. Han ser, og setter pris på sine medarbeidere, og er god til å lytte. Han tar straks tak i utfordringene han ser. Etter at han kom til hjemmetjenesten i Alna, har han snudd virksomheten fra et sted med lite kompetanseheving, holdninger hvor stoppeklokken var i sentrum og mange ansatte mistrivdes, til et sted hvor kunnskap, utvikling, inkludering, kvalitet, pasienter og ansatte står i fokus. De ansatte trives og sykefraværet har gått ned. Han har fått ansatt flere sykepleiere, og opprettet en stilling til kreftkoordinatortjenesten i bydelen.

Han er et forbilde, humørspreder, engasjert og inkluderende vesen som leder alle ansatte på en riktig måte.