Årets viktigste markering for sykepleiere

Av Jon Henry Johnsen Haugs, 11.05.2019

I sitt innlegg i forbindelse med markeringen av den internasjonale sykepleierdagen er fylkesleder Bente I. Aaland klar i sine råd til arbeidsgivere som vil rekruttere sykepleiere;

Sykepleiere må tilbys heltidsstillinger, levelige arbeidstidsordninger, gode fagmiljøer og ikke minst en lønn som speiler den kompetansen og det ansvaret de har.

Hele innlegget kan leses/lastes ned fra denne siden.