NSF sykepleierkompetanse 16-17.september

Av Tommy Bringaker, 20.05.2019

Perspektiver på sykepleierkompetanse

Utdanning og forskning

Konferanse 16. og 17. september 2019

Thon Hotel Opera, Oslo

Praksisfeltet opplever ansvarsoversvømmelse og utdanningen utfordres på fagets identitet.

Hvor er vi på vei? Hva kan forskningen bidra med?

Programmet er i samarbeid med Sykepleieforskerne i NSF (NSFS). Det skjer forskning både nasjonalt og internasjonalt på sykepleierkompetanse. Dette gjenspeiles i programmet hvor vi har invitert internasjonale kapasiteter til å foredra om sykepleieres usynlige arbeid og om hvilken rolle sykepleiere med klinisk master bør ha i helsetjenesten. NSFs fagpolitiske avdeling vil blant annet bidra i tillegg til fagpersoner fra utdanningene. Det blir også mulighet til å diskutere forskningsprosjekter i en workshop.

Meld deg på - her er mange spennende og interessante foredrag og en møteplass for å diskutere fremtidige kompetansekrav.