Styrets medlemmer

Av Anne Øverlie, 21.05.2019

Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med styrets medlemmer:

Leder Anne Øverlie
Høgskolelektor, VID, studiested Diakonova
Telefon 90703837

Nestleder Anne-Grethe Gregersen
Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold
Telefon 48052511

Sekretær Tone Oddvang
Førstelektor, Universitetet i Nord
Telefon 95948813

Medlem Arne Orvik
Dosent, NTNU, studiested Ålesund
Telefon 99101557

Medlem Camilla Stalsberg
Seniorrådgiver NSF
Telefon 97775574

Medlem Bodil Berg Kristensen

Vara Åshild Gjellestad
Høgskolelektor, PhD-stipendiat, VID, studiested Bergen
Telefon 56992662

Permisjon Grete Ottesen Samstad