Styrets medlemmer

Av Anne Øverlie, 21.05.2019

Har du innspill eller spørsmål, ta kontakt med styrets medlemmer

Generalforsamlingen 16.09.2019 valgte dette styret:

Leder Anne Øverlie
Høgskolelektor, VID, studiested Diakonova
Telefon 90703837

Nestleder Anne-Grethe Gregersen
Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold
Telefon 48052511

Sekretær Tone Oddvang
Førstelektor, Nord universitet
Telefon 95948813

Medlem Arne Orvik
Dosent, NTNU, studiested Ålesund
Telefon 99101557

Kasserer Bodil Berg Kristensen

Spesialrådgiver

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Hordaland Bergen kommune 

Telefon 47364346

 

IT-ansvarlig Kamilla Isaksen

Sykepleier Med.avd

UNN Harstad

Telefon 97124048

 

1. Vara Laila Wilhelmsen

Universitetslektor

Fakultet for for sykepleie og helsevitenskap

Nord universitet, studiested Bodø

Telefon 99476987

 

2. Vara Åshild Gjellestad
Høgskolelektor, PhD-stipendiat, VID, studiested Bergen
Telefon 56992662

3. Vara Camilla Stalsberg
Seniorrådgiver NSF
Telefon 97775574