Årets sykepleier

Av Trude Hansen, 22.05.2019

Liv Guri Skogvold som er stomisykepleier ved kirurgisk avdeling på Ringerike sykehus, ble årets sykepleier 2019 i Buskerud.

Vi gratulerer så mye.

 

Liv Guri Skogvold som er stomisykepleier ved kirurgisk avdeling på Ringerike sykehus, ble årets sykepleier 2019 i Buskerud. Vi gratulerer så mye.

Årets jury bestod av Bjørg Th. Landmark, Linda Lavik og Martin F. Olsen

Her kan du lese juryens begrunnelse:

Årets sykepleier er rekruttert fra spesialisthelsetjenesten, hvor vedkommende har arbeidet i hele sin karriere som sykepleier. Det begynner å bli noen år, for denne personen er en godt voksen sykepleier. Vedkommende er opptatt av at for å møte pasientens behov, kreves det både generell kompetanse og noen ganger avansert kompetanse. Det har vedkommende sørget for ved å tilegne seg spesifikke kunnskaper innenfor et spesialområde i sykepleie.

I tillegg er årets sykepleier opptatt av at det er nødvendig å ha kompetanse til å gjenkjenne når det er behov for andre faggrupper og annen kompetanse enn den en har selv. Videre mener denne sykepleieren, som ofte møter pasienter i en særdeles sårbar livssituasjon, at det fordres kompetanse i å kommunisere, undervise og veilede pasient og også pårørende. Vedkommende får støtte fra legekunstens far, Hippokrates, som har sagt følgende: «Viktigere enn å vite hvilken sykdom et menneske har, er det å vite hvilket menneske som har sykdommen»

Årets sykepleier beskrives som en som er stolt av faget sitt og som brenner for god sykepleie. Skal en lykkes med det må det være systemer for kunnskapsbygging, kunnskapsdeling og samhandling. I krafs av sin funksjon som ansvarlig for fagutvikling får vedkommende gode muligheter til å vise sitt store faglige engasjement - både gjennom undervisning, veiledning og gjennom å utvikle gode verktøy som kan bidra til å ivareta kvaliteten på tjenesten. For å styrke og videreutvikle kompetansen og kvaliteten i det fagområdet som denne sykepleieren arbeider med, er vedkommende aktiv i å søke ny kunnskap. Lederen til denne sykepleiere skriver at vedkommende arbeider systematisk og kunnskapsbasert.

 

Pasientene denne sykepleieren til daglig møter, beveger seg mellom spesialist og kommunehelsetjenesten- og mellom disse nivåer og hjemmet. Overganger som kan være svært utfordrende for både pasient, pårørende og også for helsepersonell. Årets sykepleier beskrives som rolig i sin fremtoning med god formidlingsevne. Det bidrar til å styrke pasientens tro på egne ressurser og til godt samarbeid med sine kollegaer - med andre ord en samhandlende person.

Denne sykepleieren jobber selvstendig og noen ganger alene, selv om hun bidrar både innad i sykehuset og ut mot kommunal virksomhet.. I tillegg tar hun lederutfordringene når avdelingsleder må ha stedfortreder – en funksjon hun har løst forbilledlig. Hun mestrer å holde fokus med «hodet kalt» og finner gode løsninger i et hektisk arbeidsmiljø.  Vedkommende får mange gode tilbakemeldinger fra pasienter, men hun fortjener en annerkjennelse fra sitt eget fagmiljø – det skriver forslagsstilleren som har bred støtte i miljøet.

Hvis jeg nå røper at årets sykepleier har sitt arbeidssted på Ringerike sykehus, kirurgisk avdeling er det kanskje noen som har gjettet at det er stomisykepleier Liv Guri Skogvold som er prisvinner av Årets sykepleier, 2019- NSF Buskerud. En tydelig, modig og stolt sykepleier.

 Hjertelig til lykke!