Årets sykepleieleder

Av Trude Hansen, 22.05.2019

Kristina Vejlgaard som er konstituert virksomhetsleder for kontor for tjenestetildeling og samordning i Drammen kommune, ble tildelt prisen for årets sykepleieleder 2019 i Buskerud.

Vi gratulerer så mye.

Kristina Vejlgaard som er konstituert virksomhetsleder for kontor for tjenestetildeling og samordning i Drammen kommune, ble tildelt prisen for årets sykepleieleder 2019 i Buskerud.

Årets jury bestod av Bjørd Th. Landmark, Linda Lavik og Martin F. Olsen.

Her kan du lese juryens begrunnelse:

Prisen utdeles til et medlem av Norsk Sykepleierforbund Buskerud som utøver ledelse av høy kvalitet. Kriteriene er at kandidaten

  • Fremmer god kultur
  • Fremmer et godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø
  • Tar initiativ til og iverksetter forbedringer av sykepleietjenesten
  • Tar initiativ til å utvikle og opprettholde et godt læringsmiljø
  • Er en god rolle modell og inspirator
  • Opprettholder og videreutvikler høy etisk bevissthet og høy etisk standard blant kolleger og studenter
  • Annet – utviser andre fordelaktige lederegenskaper

 

Også i år har juryen kunnet vurdere blant gode, innmeldte forslag til kandidater – og det er jo slik at selv om alle innmeldte er verdige kandidater, må juryen velge ut den som i størst grad innfrir kriteriene.

Årets lederpris tildeles en kandidat som er anbefalt av et samlet lederteam – av gode kolleger. Kandidaten beskrives som «den beste leder» innmelderen har hatt over flere 10-år. Kandidatens lederatferd er preget av lojalitet og handlekraft på en medmenneskelig måte. For juryens egen regning tillater vi oss å beskrive denne atferd som å være en endringskompetent leder…med et hjerte av gull.

Kandidaten utviser respekt, er tydelig, modig og inspirerende, hun suger til seg ny kunnskap og deler villig av den til kolleger, blant annet gjennom veiledning. Kandidaten utviser bevissthet i det å være en leder – hun er opptatt av hvilke grep som er brukt eller som tenkes brukt når oppgaver skal løses, og hun legger vekt på å spille andre gode.

Kandidaten har god oversikt og kontroll – respekt for samarbeidsarenaer mellom partene i arbeidslivet, og er kjennetegnet av struktur og ryddighet på de møtearenaer hun opptrer i. Hun er en kommunikator, forstått slik at hun evner på en god måte å formidle sammenhenger mellom ord og tall – mellom planer og økonomi.

Kandidaten er opptatt av læring i arbeidsfellesskapet, og nyter gjensidig tillit hvor hun er. Kandidaten er på vegne av lederteamet ved Konnerud helse- og omsorgsdistrikt i Drammen kommune foreslått av Inger Berit Braaten, som presiserer at kandidaten er savnet etter hun 1. mars ble konstituert i annet stilling.

Norsk Sykepleierforbund Buskeruds lederpris 2019 tildeles virksomhetsleder ved kontor for tjenestetildeling og samordning i Drammen kommune: Kristina Vejlgaard.

Kan juryen be forslagsstiller eskortere Kristina Vejlgaard opp på scenen for overrekkelse av behørig anerkjennelse