Forbundsdagen besøkte NSF

Av NSF, 22.05.2019

En delegasjon fra helsekomiteen i den tyske Forbundsdagen besøkte i dag Norsk Sykepleierforbund (NSF) for å lære mer om norsk helsepolitikk, sykepleierfaget sett fra Norge, utdanning og om NSFs rolle i norsk politikk og samfunnsliv.

- Det er en anerkjennelse av NSFs rolle innen helsepolitikk, både nasjonalt og internasjonalt, at tyske parlamentarikere ønsker å besøke oss og bli bedre kjent med det arbeidet vi gjør, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

By, forbundsstyremedlem Kirsten Brubakk og representanter fra fag- og helsepolitiskavdeling gav delegasjonen fra helsekomiteen, med komiteleder Erwin Rüddel (CDU) i spissen, en innføring i forskjellige sider ved norsk helsepolitikk, blant annet:

  • norsk helsevesen i et europeisk perspektiv,
  • sykepleierutdanning og sykepleiernes arbeidsoppgaver,
  • spesialsykepleiere, primærhelseteam og finansiering,
  • og de ansattes rolle i utviklingen av sykehusene.

- Det er selvfølgelig store forskjeller mellom våre to land, både i størrelse og organisering, men vi har også felles utfordringer. For eksempel er utfordringene knyttet til en aldrende befolkning mye av det samme, og vi har begge utfordringer knyttet til rekruttering av og mangel på sykepleiere, sier By.