Jordmorforbundet invitert til Stortingets spørretime

Av Jordmorforbundet NSF, 23.05.2019

Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup og prosjektleder Helene Normann Furnes ble invitert av SVs helsepolitikere til å overvære Stortingets spørretime. Helseminister Bent Høie måtte svare på en rekke spørsmål fra SV, Ap, Sp og Rødt om utviklingen av landets føde- og barseltilbud.

 

Helseminister Bent Høie svarer dessverre med de samme frasene hver gang:

"Det har aldri vært tryggere å føde i Norge."

"Etter at jeg ble minister har vi økt antall jordmødre i kommunen med over 46 prosent."

"Vi har gode kvalitetsregistere som brukes til å måle kvaliteten på arbeidet som gjøres".

"Endring i følgetjenesten må Arbeiderpartiet ta ansvaret for ettersom de endret ansvaret fra kommunene til helseforetakene i 2010".

 

Jordmorforbundet er svært fornøyd med at jordmordekningen i kommunene har økt, og stadig øker. Likevel er det et poeng at nær halvparten av landets kommuner ikke har ansatt egen kommunejordmor, og kun 2 av 10 får tidlig hjemmebesøk av jordmor etter fødsel etter barselretningslinjene. Mange steder er det også vanskelig å få time til jordmor i løpet av svangerskapet. Kommuner med følgetjeneste er kun ca 20 prosent som organiserer, samtidig som antall kvinner med økt reisevei til sykehus øker med regjeringens politikk. I dette spørsmålet hjelper det lite å legge skylden over på et vedtak Ap gjorde for 9 år siden. Problemet er forsterket NÅ med bortfall av betaling for følgetjeneste og oppsigelser av følgetjenesteavtaler, uten et alternativ siden oktober 2018 og Jordmorforbundet krever at dette må nå løses.

Brukerundersøkelsen om landets fødselsomsorg utført av FHI inkuderer ikke fødsler utenfor instisusjon eller fødsler der barn ikke har overlevd, og Jordmorforbundet mener at det ikke gir et helhetlig bilde av brukernes opplevelse av tjenesten.

Jordmorforbundet har sammen med flere stortingspolitikere nå samarbeidet om et dokument 8 forslag hvor vi blant annet krever en NOU av svangerskap- fødsel- og barselomsorgen. I Stortingets spørretime ble det også etterlyst et nasjonalt tilsyn. Vi vet at barsel parameter ikke er inkludert i Medisinsk fødselsregisert, og dermed får vi ikke statistikk på et viktig område innen fødselsomsorgen. Vi vet også at for å oppnå den kvaliteten man i dag gleder seg over i Helsedepartementet koster dyrt hos de enkelte jordmødrene fordi det er store kapasitetsutfordringer. Det kommer ikke frem av statisikken hvor mye som ofres for å få gjennomført 1:1 omsorg i fødsel, eller observasjon av mor og barn etter to timer. Det står heller ikke om de gangene det nesten gikk galt på grunn av for lav benamming og for høyt press.

 

Jordmorforbundet forventer:

  • En NOU av svangerskap- fødsel- og barselomsorgen.
  • Et nasjonalt tilsyn av fødsel- og barselomsorgen.
  • At det ordnes opp i finansieringen rundt følgetjenesten slik at vi ikke mister følgetjenestetilbudet i flere kommuner.
  • En endret finaniseringsmodell av kommunejordmortjenesten slik at det skal bli attraktivt for kommunene å ansette jordmødre.

 

 

 Hanne Charlotte Schjelderup sammen med stortingspolitiker Kari Elisabeth Kaski (SV) og Lene Bachmann foretakstillitsvalgt for DNJ OUS