Årets mellomoppgjør i Spekter

Av Trude Hansen, 23.05.2019

Årets mellomoppgjør mellom Norsk Sykepleierforbund og Spekter i sykehusene (område 10 og 13) var ferdig 24. april.

Det er avtalt nye minstelønnssatser som øker med mellom 2 og 4,4 %. De generelle tilleggene er 2,1 % til alle. I tillegg får spesialsykepleiere og jordmødre med 16 år eller mer i ansiennitet ytterligere 0,5 prosent i tillegg, til sammen 2,6 %. Også ledere med økonomi og personalansvar får samlet 2,6 % i generelt tillegg.

-  Det vi avtalte i fjor om 500 000-kronersmålet er nå realisert fra 1.8.2019. Vi har nå fått på plass gode økninger i minstelønnssatser også for øvrige medlemmer, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Det var et viktig krav for NSF å få til en egen kode og stige for sykepleiere med mastergrad, men dette var uaktuelt for helseforetakene å etterkomme i et mellomoppgjør. -Dette skuffer oss veldig, men vi har likevel valgt å akseptere oppgjøret, fortsetter By.

- Denne skuffelsen har vi gitt uttrykk for i en uvanlig skarp merknad til protokollen, sier By.

Den nye minimums lønnsstigen ser slik ut:

Protokollene ligger som vedlegg til siden her.