Martin Ytreland - fortjent vinner av Sykepleierprisen 2019

Av Lene Topper, 23.05.2019

På fagkonferansen i Ibsenhuset 13. mai ble det kunngjort at årets sykepleier er Martin Ytreland. Han jobber som enhetsleder ved Bygdeheimen og Furumoen i Sauherad kommune.

NSF Telemark gratulerer så mye:-)

Begrunnelsen kan du lese ved å klikke deg videre! 

Prisvinneren oppnår kriteriene til Sykepleierprisen på følgende måte:

Martin har vært ansatt som leder ved Sauherad bygdeheim siden våren 2010. Da han ble ansatt som leder ved Sauherad bygdeheim hadde arbeidsplassen utfordringer knyttet til arbeidsmiljø og mangel på rett kompetanse. Martin har jobbet systematisk med å styrke fagkompetansen på bygdeheimen over flere år. Siden 2013 har det ikke vært turnover blant sykepleierne, og andelen sykepleiere har økt.

Det sies om vinneren at han er en sykepleierleder som ikke har glemt faget, og at han har gode samarbeidsevner på alle nivåer.

Han satser på kompetanse i sykehjemsdrift, og har et stort fokus på heltid blant ansatte. Martin utvikler og opprettholder en sykepleietjeneste og et læringsmiljø som preges av kvalitet.

Han motiverer alle ansatte til videreutdanning, alle ansatte er i ressursgrupper og han oppfordrer alle til å delta i faglige diskusjoner. Han bruker forskning blant annet knyttet til tidspunkt for måltider, og forskning knyttet til gevinsten av heltid

Martin er en aktiv formidler av Sauherad kommunes gode erfaringer med heltidsprosjektet, blant annet ved å stille seg til disposisjon for ulike sykepleierfaglige samlinger, herunder også møte med partigrupper på Stortinget som ønsket å høre konkrete erfaringer fra heltidssatsing. Martin er en tydelig ambassadør for viktigheten av heltid og kompetanse i kommunehelsetjenesten.

Sauherad kommune kan vise til gode resultater med sitt heltidsprosjekt. Martin er en del av prosjektgruppa, og han har under hele prosjektet vært innovativ, for eksempel har han økt grunnbemanningen på sykehjemmet ved å flytte penger fra budsjett for variabel lønn. Dette har bidratt til lavere sykefravær, som da igjen har redusert behov for innleie av assistenter og økt gjennomsnittlig kompetanse til de som til enhver tid er på jobb. Gjennomsnittlig stillingsbrøk for både sykepleiere og hjelpepleiere har blitt økt i denne prosessen, og assistentstillinger har blitt redusert. Turnus er også endret til 12 timers vakter hver 4. helg, mot tidligere 7,5 timers vakter hver 3. helg.

Pasientene opplever økt trivsel grunnet innføring av langvakter i helgene, og de ansatte forteller at dette gir mer trygghet og faglighet samt mer tid til ulike aktiviteter med pasientene, og generelt bedre tid til å følge opp pasientene i helgen.

Martin er en tydelig, modig og stolt sykepleier og sykepleierleder!