GynZone kurs i Bergen

Av Helene Normann Furnes, 23.05.2019

14.5 arrangerte Jordmorforbundet sutureringskurs i Bergen i samarbeid med lokalgruppen for Jordmorforbundet i Hordaland. 15 kursister fra Hordaland møtte entusiastisk opp til en dag vi vet er svært populær blant våre medlemmer. Kurset ble fulltegnet på under ett døgn!

 

 

 

På agendaen stod diagostisering av rifter, knuteteknikker og suturerings teknikker som er utviklet kunnskapsbasert av Sara Kindberg; jordmor,klinisk jordmorspesialist og ph.d fra Aarhus Universitetssykehus. Utstyr, knuter, fortløpende suturering, diagnostisering og prosedyrer ble gjennomgått i løpet av dagen i Bergen.

 

 

Fokus på rifter

Fokuset på rifter er stort i Norge, og Jordmorforbundet ønsker å bidra til at kunnskapsnivået øker på dette området. Underdiagnostisering og smertefulle rifter/sting får store konsekvenser for den det gjelder og med økt kunnskap unngår vi dette i større grad. Det har vært en oppfatning i mange avdelinger på at den som har fødselen også må sy sin egen rift. Men hvorfor? spør underviserne. 
- Er det riktig at den jordmoren som har stått i fødsel hele natten er også den som skal sy? Kan det ikke være en god ide at en uthvilt jordmor som kommer på vakt etter deg, eller en jordmor som ikke har stått inne på fødestuen halve vakten, er den som tar seg av sutureringen? Argumentet til underviserne er vanskelig å være uenig i. At kollegaen ser kvinnen med nye øyne, sørger for god bedøvelse, riktig diagnostikk og rett suturering, er et godt poeng.  Hvem som syr, har sjeldent noe å si for fødekvinnen, så lenge det blir sydd på en god måte, sier underviserene.

E-læring

Alle deltagerne på GynZonekurset får tilgang til e-læringslisens på gynzone.dk. En nettside med grundig undervisning med illustrasjoner, fantomer og reelle bilder og videoer for jordmødre og fødselsleger som skal sy rifter etter fødsel.

 

 

 

Vi håper alle kursistene bidrar inn i sitt arbeidsmiljø med ny kunnskap! Takk for en flott kursdag!