Historisk gjennomslag

Av NSF, 23.05.2019

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er glade for at det nå endelig er klart at også sykepleierne i kommunen er sikret minst 500 000 kroner etter ti års ansiennitet. Det er klart etter enighet med KS. – Det har vært et viktig mål for oss, og det er et signal om at sykepleiermangelen er tatt på større alvor, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Allerede i 2016 vedtok Sykepleierforbundet et mål om at sykepleiere med ti års ansiennitet skulle tjene minst 500 000 kroner innen utgangen av 2019. I Spekter-området fikk NSF i fjorårets hovedoppgjør gjennomslag for dette i helseforetakene, med virkning fra 2019. I KS-området ble kravet innfridd i årets mellomoppgjør, men oppgjøret gikk til mekling for Unios del grunnet helheten og ønsket om mer til lærerne.

Etter at det ble oppnådd enighet i meklingen er det nå endelig avklart at sykepleierne i kommunen også får 500 000 kroner etter ti år. Minstelønnen før oppgjøret var like i underkant av 447 000 kroner.  En del sykepleiere får dermed en lønnsøkning på 53 000 kroner.

 –       Dette er gode nyheter for medlemmene våre, og for pasienter, brukere og pårørende ute i kommunene. Lønnsløftet vil gjøre det lettere å rekruttere og beholde sykepleiere til kommunene. Vi vet at lønn virker. Det har KS tatt konsekvensen av i årets oppgjør, sier By.

 Hun påpeker samtidig at det ikke er slik at nå er alle problemer løst.

 –       Det er mye som gjenstår. For eksempel er den lønnsmessige uttellingen for videreutdanning for liten, ikke minst når vi vet at behovet for spesialisert kompetanse i kommunene er stort. Det er også et godt stykke fram til likelønn. Sykepleiermangelen er stor og må fortsatt løses. Da må arbeidsgiverne lyse ut flere heltidsstillinger, tilby gode fagmiljø og gode arbeidstidsordninger.

 –       Likevel, kommunene har nå skaffet seg et bedre utgangspunkt enn de hadde før dette oppgjøret. Det fortjener de anerkjennelse for. Så vil vi fortsette å jobbe for videre lønnsutvikling og alle andre ting som må på plass for å rekruttere og beholde sykepleierne i tjenesten.

Meklerens forslag KS, Unio og Akademikerne 2019