Historisk godt kommuneoppgjør for sykepleierne

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 27.05.2019

Sykepleiere med 10 års
ansiennitet ansatt på minstelønn får en lønnsøkning på 53.200 fra 1. juli.
Spesialsykepleiere med 16 års ansiennitet får 33.500 kr mer. Det er resultatet
etter at mekling førte frem, og Unio og KS kom til enighet i årets
mellomoppgjør.

I fjorårets hovedtariffoppgjør fikk NSF et historisk godt oppgjør i Spekter   (spesialisthelsetjenesten). Da økte minstelønna for sykepleiere med 10 års   ansiennitet med 30.000 kr. Samtidig ble det avtalt at sykepleiere med 10 års   ansiennitet skulle gå opp til 500.000 kr fra 1. august 2019. Minstelønna for   spesialsykepleiere/jordmødre med 8 års ansiennitet økte med 35.000 kr. Etter   fjorårets lønnsoppgjør ble det en lønnsforskjell på 43.200 kr mellom sykepleiere   med 10 års ansiennitet ansatt i sykehus og kommuner. Lønnsforskjellen mellom   spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet var på 46.600 kr. Fjorårets gode   lønnsoppgjør i Spekter ble en viktig spydspiss for også å få hevet lønna til   NSFs medlemmer i kommunal sektor.
 
  «Sykt lønnskrav»
  Da NSF i 2016 lanserte kravet om et sykepleierløft som blant annet innebar at   ingen sykepleiere med 10 års ansiennitet skulle tjene mindre enn 500.000 kr   innen utgangen av 2019, manglet det ikke på kritikk. NSF og Unio fikk klar   melding fra både arbeidsgiver- og arbeidstaker-organisasjoner om at det   skulle vises moderasjon. En av landets ledende politiske kommentatorer kalte   utspillet om 500 000,- som «helt sykt». NSFs friske lønnskrav har nå blitt en   realitet - vi har fått et sykepleierløft!
 
  Opptil 64.800 kr i lønnsøkning fra 2016 – 2019
  Dersom vi sammenlikner minstelønn for sykepleiere med 16 års ansiennitet i KS   per 1. mai 2016 og 1. juli 2019, har de fått en økning i årslønna på 64.800   kr. De med 10 års ansiennitet har fått 64.200 kr i lønnsøkning.   Spesialsykepleiere i KS har fått henholdsvis 58.000 kr mer (16 år) og 50.600   kr (10 år). I Spekter har sykepleiere med 10 års ansiennitet i samme periode   fått 53.000 kr i lønnsøkning. Spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet har   fått 48.000 kr mer.
 
  Halvparten på minstelønn
  I Østfold er det mange medlemmer som vil få en betydelig lønnsøkning.   Halvparten av østfoldkommunene samt Helsehuset i Askim tilbyr sykepleiere med   10 års ansiennitet minstelønn. Alle de vil nå gå opp 53.200 kr i årslønn.   Gjennomsnittlig nivåheving for sykepleiere i KS i år er på 23.961 kr (= 5.1   %). For spesialsykepleiere er det 21.090 kr (= 4.1 %) og for helsesykepleiere   20.597 kr (=4 %). Variasjonene skyldes blant annet at mange lønnes over   minstelønn takket være lokale avtaler mellom arbeidsgiver og NSF.
 
  De gode resultatene NSF har oppnådd i Spekter-oppgjøret i fjor og årets   mellomoppgjør i KS kommer etter stor innsats og sterkt engasjement fra lokale   tillitsvalgte, NSFs mange fylkeskontor samt forbundsledelse og hovedkontor.   Etter å ha feiret denne viktige seieren starter arbeidet med neste års   hovedtariffoppgjør. Det er fortsatt langt igjen til likelønn. Og sykepleiere   med videreutdanning får for dårlig uttelling for sin kompetanse. Det er   kritisk mangel på spesialsykepleiere både i kommuner og sykehus. NSF skal   fortsatt kjempe for både bedre lønnsutvikling, mer heltid, sterke fagmiljø og   gode arbeidstidsordninger som vil bidra til å rekruttere og beholde   sykepleierne i helsetjenesten.