Lønnsforhandlinger i KS avsluttet 23. mai

Av Trude Hansen, 27.05.2019

Torsdag 23. mai ble det enighet mellom Unio og KS i årets mellomoppgjør. Fylkesleder Linda Lavik er glad for at sykepleierne i kommunen er sikret minst 500 000 kroner etter ti års ansiennitet.

Torsdag 23. mai ble det enighet mellom Unio og KS i årets mellomoppgjør. Fylkesleder Linda Lavik er fornøyd med at sykepleierne i kommunen er sikret minst 500 000 kroner etter ti års ansiennitet.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er glade for at det nå endelig er klart at også sykepleierne i kommunen er sikret minst 500 000 kroner etter ti års ansiennitet. Det er klart etter enighet med KS. – Dette har vært et viktig mål for Norsk Sykepleierforbund. Det er ett signal om at sykepleiermangelen er tas alvorlig.

Allerede i 2016 vedtok Sykepleierforbundet et mål om at sykepleiere med ti års ansiennitet skulle tjene minst 500 000 kroner innen utgangen av 2019. I Spekter-området fikk NSF i fjorårets hovedoppgjør gjennomslag for dette i helseforetakene, med virkning fra 2019. I KS-området ble kravet innfridd i årets mellomoppgjør, men oppgjøret gikk til mekling for Unios del grunnet helheten og ønsket om mer til lærerne.

Etter at det ble oppnådd enighet i meklingen er det nå endelig avklart at sykepleierne i kommunen også får 500 000 kroner etter ti år. Minstelønnen før oppgjøret var like i underkant av 447 000 kroner.  En del sykepleiere får dermed en lønnsøkning på 53 000 kroner.

Forbundsleder Eli Gunhild By uttaler at dette er gode nyheter for medlemmene våre, og for pasienter, brukere og pårørende ute i kommunene. Lønnsløftet vil gjøre det lettere å rekruttere og beholde sykepleiere til kommunene. Vi vet at lønn virker og det har KS tatt konsekvensen av i årets oppgjør.

Dette betyr i praksis at alle med 10 års ansiennitet får minimum 14000 kroner. Det som det imidlertid er usikkerhet rundt, er tilleggene som man tidligere har hatt flytende oppå grunnlønn. NSF vet foreløpig ikke hva som fortsatt kommer til å bli liggende på toppen, og hva som blir "spist" opp med bakgrunn i denne hevingen av grunnlønnen. Det kommer ett B-rundskriv som gir retningslinjer rundt denne problemstillingen. I tillegg er protokoller fra tidligere lokale lønnsoppgjør viktig informasjon rundt denne problemstililngen.

Fylkesleder Linda Lavik er fornøyd med årets mellomoppgjør, men påpeker at ikke alle problemer er løst. Men mange av kommunene i Buskerud har nå skaffet seg ett bedre utgangspunkt med tanke på lønn enn det de hadde før oppgjøret. Selv om dette oppgjøret er på plass nå, vil NSF Buskerud vil fortsette å jobbe videre for lønnsutvikling og alle andre ting som må på plass for å rekruttere og beholde sykepleierne i tjenesten. Det er også en utfordring i forhold til spesialsykepleiere og deres lønnsutvikling i kommunene.

Sykepleiermangelen er stor og må fortsatt løses. Da må arbeidsgiverne lyse ut flere heltidsstillinger, tilby gode fagmiljø og gode arbeidstidsordninger