Enighet mellom staten og Unio

Av Trude Hansen, 27.05.2019

14 timer på overtid ble Unio enig med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte.

14 timer på overtid kom Unio til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed ble det ikke streik. – Statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

For Unio var det viktig med et stort, sentralt tillegg, for å sikre alle en reallønnsvekst.

Det er den sentrale fordelingen som sikrer alle reallønnsvekst.

Over et halvt døgn på overtid

Rammen ble som Frontfaget på 3,2 prosent og inkluderer glidning og overheng.

Unios forhandlingslder i staten er glad for å ha kommet til enighet med staten etter svært krevende forhandlinger.

AFP

En viktig årsak til at forhandlingene mellom Unio, LO, YS, Akademikerne og staten brøt sammen natt til 1. mai, var uenighet om forsikringer om tidligpensjonsordningen AFP.

Unio har 33 180 medlemmer i statlig tariffområde per 1.1.2019. De største gruppene er politiet og forskerne.

 

Den nye lønnstabellen vil bi lagt ut så snart den foreligger på www.unio.no

Les mer på www.nsf.no