Takk for innsatsen, Hege - og velkommen, Ellen!

Av Arild Berland, 28.05.2019

Gårsdagens fylkesstyremøte var Hege Bjergas siste som fylkesstyrerepresentant. Hun overlot stafettpinnen til en mer enn klar Ellen Fyljesvoll.

Hege har vært NSFs students representant i NSFs fylkesstyre i to år. Nå er hun ferdig med sine studier for denne gang og gleder seg til å begynne i en trainee-stilling for sykepleiere ved SUS. NSF Rogaland takker for innsatsen og ønsker henne lykke til videre i sin sykepleierkarriere!

Samtidig ønsker vi Ellen Fyljesvoll velkommen som ny NSF-representant i fylkesstyret. Ellen er lokallagsleder i NSF Student ved UiS og ser frem til å gjøre en innsats for NSF Rogaland.