Pensjonistlønn i Spekter fra 1. mai 2019

Av Trude Hansen, 29.05.2019

Fra 1. mai 2019 er det mulig for pensjonister å jobbe for pensjonistlønn også i Spekter.

I forhandlingene den 10. april 2019 mellom Spekter-helse og Unio (som Norsk Sykepleierforbund er en del av) ble det enighet om at de helseforetakene som ønsker det, kan engasjere alderspensjonister på timebasert pensjonistvilkår.

Dette gjelder også AFP-pensjonister som mottar AFP etter tjenestepensjonsordningens ordinære regler. Ordningen gjelder ikke AFP-pensjonister som mottar folketrygdberegnet AFP.

Ordningen gjelder time for arbeid i henhold til ordningens vedtekter/regelverk.

Timelønnen er kr 207,- per faktisk arbeidet time. Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg.

Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen skal ikke meldes inn på nytt i pensjonsordningen.