Tillitsvalgtkonferanse 28.5.19

Av Trude Hansen, 31.05.2019

Tirsdag 28.5 arrangerte NSF Buskerud tillitsvalgtkonferanse i Drammen. Nesten 70 tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte fra Buskerud deltok.

Det var tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte til stede fra både KS, Spekter, Virke og Staten.

Fylkesleder Linda Lavik startet dagen med en velkomst og introduksjon av de som var til stede.

Forbundsleder Eli Gunhild By fortsatte dagen. Hun tok opp temaer som blant annet sykepleiemangelen og årets lønnsoppgjør. Etterpå var det mulighet for deltakerne å komme med innspill og spørsmål.

Hovedtillitsvalgte fra Kongsberg og Drammen, Heidi Smestad Hvaal og Kristine K. Ask fikk en liten oppmerksomhet i forbindelse med den jobben de har gjort, i tilfelle streik. Det er mye arbeid legges ned i forkant av en eventuell streik.

Eli Gunhild By
 

 

Kristine og Heidi mottar litt oppmerksomhet

Det var en fin dag med gode innspill og diskusjoner fra tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte. Årets lønnsoppgjør var selvfølgelig ett viktig tema denne dagen, men selv om vi nå er kommet ett stykke på veien, så må vi fortsette  jobben med å synliggjøre sykepleiernes viktige rolle i samfunnet.

 

Gruppearbeid

Dette er dagen som er viktige for oss alle for å lage gode retninger for hva vi skal jobbe videre med. Tusen takk til alle dere som bidrar for å få til disse dagene.