Noe du lurer på?

Av Arild Berland, 31.05.2019

Kan arbeidsgiver pålegge meg hjemmevakt?  Har jeg krav på overtidsbetaling hvis jeg frivillig påtar meg en ekstravakt? Har jeg rett på sykepenger på ekstravakter?  Kan arbeidsgiver endre avtalt tidspunkt for ferie? Disse, og mange flere spørsmål kan du som NSF-medlem lett få svar på med et par tastetrykk

NSF har utviklet en svært nyttig spørsmål-svar-tjeneste for medlemmer som har behov for å finne svar på spørsmål de måtte ha rundt rettigheter og plikter i arbeidsforholdet sitt.  Tjenesten har på kort tid blitt svært populær, noe som kan tyde på at den oppleves nyttig og brukervennlig alternativ til telefon og e-post for medlemmene.

Ofte stilte spørsmål
Det ligger mye arbeid bak det som på NSFs hjemmeside presenteres som et blått sløyfebånd med tittelen «Ofte stilte spørsmål».  Utvalgte rådgivere fra ulike fylkeskontor samarbeidet med NSFs forhandlings- kommunikasjons – og IT-avdeling for å utvikle og kvalitetssikre tjenesten.  

Rådgiverne fra fylkeskontorene gav innspill på hva som var de vanligste spørsmål de fikk. Juristene i forhandlingsavdelingen kvalitetssikret svar og henvisninger og IT- og kommunikasjonsavdelingen organiserte og systematiserte stoffet i en brukervennlig søk-og-klikk-løsning på NSFs hjemmeside.

Få svar på det meste
I dag fremstår «Ofte stilte spørsmål» som en stor kunnskapsbase der medlemmene kan få svar på mange ulike tema innenfor arbeidstid, ferie, lønn, forsikring, medlemskap, omstilling og sykdom, svangerskap og fødsel.  Under hver hovedkategori er det flere underkategorier. Under hovedkategori arbeidstid kan du f.eks søke på spørsmål og svar innenfor tema som arbeidstidens lengde, forskjøvet arbeidstid, hellig- og høytidsdager, merarbeid/overtid og turnus. For hver av disse finner du de mest spurte spørsmålene med tilhørende tilbakemelding.

Ofte stilte spørsmål er et medlemstilbud, noe som innebærer at du må være innlogget nsf.no med medlemsnummer og passord for at svarene skal komme til syne.

Her er link til Ofte stilte spørsmål: https://www.nsf.no/om-nsf/ofte-stilte-sporsmaal?q=*

NB: Du må være innlogget nsf.no med medlemsnummer og passord for at linken skal føre deg til Ofte stilte spørsmål!

Bruk din tillitsvalgte!
Om du ikke finner svar på det du lurer på, eller om det er noe med svaret du ikke forstår eller ønsker avklaringer på, bør du ta kontakt med din plasstillitsvalgte. NSF Rogaland har over 200 av disse rundt om på de ulike arbeidsstedene, og til flere spørsmål og saker de får, jo dyktigere blir de.  Om de tillitsvalgte har behov for ytterligere bistand i saken får de dette fra hovedtillitsvalgt og fylkeskontor.