Tilgang til hele UEGW 2019 for sykepleiere

Av Therese Kristin Havnsund, 02.06.2019

UEGW (United Eupropean Gastroenterology Week) 2019 inviterer i år sykepleiere til å delta på hele kongressen.

Nytt av året er at sykepleiere nå får tilgang til hele kongressen, både Sykepleierenes program (som ESGENA) arrangerer og også legens program på UEGW. 

Finn mer informasjon på konferansens hjemmeside: https://www.ueg.eu/week/