Ny Cøliaki-pille studie

Av Therese Kristin Havnsund, 02.06.2019

Det testes nå ut en ny cøliaki-pille. Dette er en fase 2 studie der effekt på pasienter undersøkes.

 Her i Norge deltar Rikshospitalet, Gjøvik sykehus og Ahus. Så langt har mer enn 100 cøliakere deltatt, det er planlagt 160. Alle cøliakere i alder 18-64 fra hele landet kan delta. 

Interessert i å delta? Send mail til sykepleier siv.isaksen@medisin.uio.no. Ikke send sensitive helseopplysninger i mail, kun telefonnummer slik at vi kan ringe til deg. 
Mer info om studien ligger her:

https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/hemming-av-vevstransglutaminase-ved-coliaki?fbclid=IwAR0CM7aSt7KWDvj0g6Zmwx_u9Bl4F51SwaPPNnxXQ2HqC_yDr_3Ls1xeUbo