"Leve hele livet" Inspirasjonskonferanse for Østfold og Akershus

Av Tor Engevik, 03.06.2019

Det var mange gode foredragsholdere når utviklingssenteret i Østfold arrangerte en fantastisk todagers konferanse med over 170 deltagere i Sarpsborg den 27. mai 2019

Våre gode faggruppekollegaer i Eivind Bjørnstad, Wenche C. Hansen og Håkon Johansen m. flere fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Østfold og Akershus sto som arrangører av inspirasjonskonferansen. Konferansen ga deltagerne innblikk i gode prosjekter og tiltak for at eldre skal få god mat og gode måltider, økt aktivitet og felleskap med det mål at vi skal få et mer aldersvennlig Norge. Sykepleier og leder i faggruppe for geriatri og demens, Tor Engevik, og Norgesmester i styrkeløft, Unni Olsen på 74 år, holdt et engasjerende foredrag om hvordan man kan få en levende alderdom med styrketrening, musikk og remenisens som medisin. Faggruppen i geriatri og demens hadde også en stand på konferansen og fikk flere nye og dedikerte medlemmer fra Østfold og Akershus under konferansen.