Utdanningsstipend våren 2019

Av Katrine Linnom Pedersen, 03.06.2019

Nå er tildeling av vårens utdanningsstipen avgjort. Vi gratulerer Marianne Morland, Trine Guldbrandsen og Marit Bjerkli med stipend.

Utdanningstipendene har gått til:

o   Marianne Morland, Master – tjenesteutvikling for eldre, Hordaland.

o   Trine Guldbrandsen, videreutdanning - eldreomsorg med vekt på psykisk helse, Østfold.

o   Marit Bjerkli, Master – avansert geriatrisk sykepleie, Østfold.

Faggruppen ønsker dere lykke til videre i studiet!