Høringsinnspill: gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Av NSF, 03.06.2019

Sykepleierforbundet (NSF) har avgitt høringssvar til Helsedirektoratet om delrevisjon av Nasjonale faglige retningslinjer for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Hensikten med å revidere retningslinjene er å redusere ikke-planlagte graviditeter for kvinner i LAR og fosterets eksponering for opiater i behandlingen.

NSF mener at hensynet til barns beste skal være et grunnleggende hensyn. NSF mener videre at det bør være mulig å pålegge kvinner i LAR å bruke langtidsvirkende prevensjon i en oppstartsfase av behandlingen.

NSF mener også at retningslinjen i større grad bør vise til legemiddelfrie behandlingsmetoder for kvinner som ønsker å bli gravid. NSF støtter behovet for et styrket kunnskapsgrunnlaget knyttet til nedtrapping av LAR-legemidler.

Her kan du lese NSFs høringssvar om LAR-behandling og prevensjon.