Enestående kompetanse

Av NSF, 05.06.2019
  • Sykepleiere er kunnskapsarbeidere som sikrer et bedre helsevesen, mer fornøyde pasienter og bedre folkehelse. 
  • Sykepleiere besitter noe av den viktigste kunnskapen i verden; hvordan man pleier, bevarer og redder liv. 
  • Sykepleieres kunnskap gjør dem til eksperter på pasientenes behov, og sikrer mennesker verdighet i alle livets faser.
  • Nok sykepleiere med riktig kompetanse er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og bra for befolkningens helse.