NSF Oslo deler ut stipend til ledere

Av NSF

NSF Oslo vil takke alle  sykepleieledere for den flotte og viktige jobben dere gjør hver dag!

Vi deler derfor ut fire stipender a inntil kr 5000,- til deltagelse på NSFs 6. nasjonale lederkonferanse 17.-18. september i Trondheim.

Er du sykepleieleder med personalansvar bør du sende inn en søknad med kostnadsoverslag til oslo@nsf.no innen 19. juni kl. 15. Da er du med i trekningen om å få dekket inntil kr 5000,- i forbindelsen med denne konferansen.

Her er lenke til mer informasjon om konferansen:

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4440622/540896