Miniforhandlingskurs i Buskerud

Av Trude Hansen, 06.06.2019

Onsdag 5.6. arrangerte fylkeskontoret miniforhandlingskurs for lokale forhandlingsutvalg i kommunene i Norsk Sykepleierforbund Buskerud.

21 hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte deltok på kurset.

Det var gjennomgang av årets sentrale lønnsoppgjør, NSF sin lønnspolitikk, hovedtariffavtalen, argumentasjon og retningslinjer for lokale lønnsforhandlinger.

I år så er det bare kapittel 3 og kapittel 5 i hovedtariffavtalen det skal forhandles lokalt for. Gruppene i kapittel 4 ble det forhandlet sentralt for i år.

Det var en engasjert gjeng som deltok i diskusjoner og gruppearbeid.

Vi ønsker dere alle sammen lykke til med lokale forhandlinger.